Quy định vận chuyển

Hãng sơn của công ty Lưu Gia Đức sẽ được giao cho khách hàng tận nơi trong nội thành thành phố. Các khách hàng tỉnh số lượng trên 10 thùng và dựa vào số Km để đưa ra chính sách vận chuyển tốt nhất cho khách hàng.